เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพัชรีวรรณ กอสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสุชญา ร่วงสูงเนิน

  เจ้าหน้าที่การเงิน

 • thumbnail

  นายวิฑูรย์ ศักดิ์ศิริ

  เจ้าหน้าที่พัศดุ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ อรัญ

  เจ้าหน้าที่บุคคล

 • thumbnail

  นายวินัย การถาง

  เจ้าหน้าที่บุคคล

 • thumbnail

  นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา พันธุ์ตะคุ

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวสุรีพร กงชัยภูมิ

  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวอภิวันท์ สุนิมิตพงศ์

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา

  เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นายวิทวัช จันทร์สำโรง

  เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิทย์

^