เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

20 พ.ย. 2560 0 1,103

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สอบวัดความรู้ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ >> ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ >>

ประกาศสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

17 พ.ย. 2560 0 820

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ >> ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี้

หมวดคณิตศาสตร์จัดแข่งขันการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
หมวดคณิตศาสตร์จัดแข่งขันการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

09 พ.ย. 2560 0 620

หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขัน การวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ค่าสมัครคนละ 40 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่คณะค

รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์

30 ส.ค. 2560 0 463

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเภทบุคคลและประเภทททีม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กันยายน 2560 ดำเนินการสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ประเภททีม 480 บาท ประเภทบุคคล 150 บาท ผุู้สมัครที่ได้รางวัลประเภ

การสอบ tdet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 กันยายน 2560
การสอบ tdet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 กันยายน 2560

30 ส.ค. 2560 0 345

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบ วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 12.30-14.30 น และวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา15.00-16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32
แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32

21 ก.ค. 2560 0 414

แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32

^