เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน
ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน

26 ธ.ค. 2561 0 235

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนางรอง
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนางรอง

26 ธ.ค. 2561 0 1,330

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัํธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ update
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ update

06 ส.ค. 2561 0 407

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครนักเรียนโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับสมัครนักเรียนโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

07 ก.พ. 2561 0 1,673

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

^