เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

13 มี.ค. 2562 0 3,298

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนนางรอง
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนนางรอง

05 ก.พ. 2562 0 3,137

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนนางรอง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จำนวน 20 คัน
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จำนวน 20 คัน

07 ม.ค. 2562 0 434

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จำนวน 20 คัน ณ ค่ายลูกเสือพีเอส แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนคราชสีมา ในวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ยื่นซองวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลด >>>

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน
ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน

26 ธ.ค. 2561 0 275

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนางรอง
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนางรอง

26 ธ.ค. 2561 0 1,405

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัํธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

^