เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางรอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ---->ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                                                     ---->
ประเภท นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                                                     ---->
ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ---->ประเภท นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
                                                                     ---->
ประเภท นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                                                     ---->
ประเภท นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^