เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ ชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับการยืนยันใบสมัครแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 21 มีนาคม 2563
                            วันที่ 22 มีนาคม 2563
                            วันที่ 23 มีนาคม 2563
                            วันที่ 24 มีนาคม 2563 
                            วันที่ 25 มีนาคม 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 21 มีนาคม 2563
                            วันที่ 22 มีนาคม 2563
                            วันที่ 23 มีนาคม 2563
                            วันที่ 24 มีนาคม 2563
                            วันที่ 25 มีนาคม 2563  (ชุดที่ 1)  (ชุดที่ 2)

--->นักเรียนที่บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ไม่สมบูรณ์ [78/78] รายการ ให้เข้าระบบรับสมัครบันทึกให้สมบูรณ์ด้วยครับ<---
---->กรรมการจะดำเนินการ ยกเลิกใบสมัครและไม่อนุมัติให้เข้าสอบ<---

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^