เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)

ประกาศร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) 
งานก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 8 ครอบครัว


 

enlightenedดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>

                mail  ร่างขอบเขตของงาน TOR >>
               mail  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง >>>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^