เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนางรอง

            
            โรงเรียนนางรองได้จัดทำแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

enlightenedดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^