เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คลิกตรงนี้เพื่อดูประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  -----> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.1
                                                                               ----->  ห้องเรียนพิเศษ IEP  ม.1
                                                                               ----->  ห้องเรียนความสามารถพิเศษ  ม.1
                                                                               ----->  สอบคัดเลือก(ในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการ)  ม.1

คลิกตรงนี้เพื่อดูประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ----->  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.4
                                                                               ----->  ห้องเรียนพิเศษ IEP  ม.4
                                                                               ----->  นักเรียนทั่วไป ม.4 และนักเรียน ม.3 เดิม
                                         

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^