เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบการวัดความรู้วิทยาศาสตร์ปี2562

คลิกตรงนี้เพื่อดูผลการวัดความรู้ ระดับ    --------------------->    ประถมศึกษา
                                                    --------------------->    มัธยมศึกษาตอนต้น
                                                    --------------------->     ฟิสิกส์
                                                    --------------------->     เคมี
                                                    --------------------->    ซีววิทยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^