เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาต่างประเทศปี2562

ประถมศึกษา                          ------------------>   กดตรงนี้เพื่อดูผลการสอบวัดความรู้ระดับประถมศึกษา
    
มัธยมศึกษาตอนต้น                 ------------------>  กดตรงนี้เพื่อดูผลการสอบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย              ------------------>  กดตรงนี้เพื่อดูผลการสอบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลายแยกชั้น     ------------------>  กดตรงนี้เพื่อดูผลการสอบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแยกชั้น

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^