เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปฏิทินวิชาการ

4 ต.ค.62           - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (0 ร มผ)
4-7 ต.ค.62       - นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 ต.ค.62        - นักเรียนรับผลการเรียนรายบุคคล ปพ.6
                         - ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2562
11-23 ต.ค.62   - ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
24 ต.ค.62         - เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (ครูลงเวลาปฏิบัติงาน)
                          - ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ทางเว็บไซต์ nangrong.ac.th
25 ต.ค.62         - นักเรียนทุกระดับ ชำระเงินบำรุงการศึกษาและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
28 ต.ค.62         - เริ่มเรียนตามปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^