เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ จำนวน 10 คัน

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
ในวันที่ 11-12 มกราคม  2562
ยื่นซองวันที่  8  มกราคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.
ดาวน์โหลด >>>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^