เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน

ประกาศยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 25 คัน 
เพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างวันที่ 3-4มกราคม 2562

กำหนดการยื่นซอง วันที่ 27 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. 
โรงเรียนนางรอง
เอกสารเพิ่มเติม :  Download>>>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^