เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

10 มี.ค. 2563 0 498

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

10 มี.ค. 2563 0 714

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษIntensive English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2563

10 มี.ค. 2563 0 468

ประการผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2563

10 มี.ค. 2563 0 768

ประการผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียน วิทย์-คณิต และ IEP ม.1 ม.4 ปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียน วิทย์-คณิต และ IEP ม.1 ม.4 ปี 2563

03 มี.ค. 2563 0 1,926

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ------>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) และห้องเรียน IEP ชั้น ม.1 คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ------>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิ

ประกาศห้องสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ประกาศห้องสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย

20 ธ.ค. 2562 0 1,142

ประกาศห้องสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย คลิกเพื่อดูห้องสอบ -----------> ห้องสอบระดับประถมศึกษา -----------> ห้องสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -----------> ห้องสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

^