เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์

30 ส.ค. 2560 0 63

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเภทบุคคลและประเภทททีม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กันยายน 2560 ดำเนินการสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ประเภททีม 480 บาท ประเภทบุคคล 150 บาท ผุู้สมัครที่ได้รางวัลประเภ

การสอบ tdet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 กันยายน 2560
การสอบ tdet ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 กันยายน 2560

30 ส.ค. 2560 0 25

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบ วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 12.30-14.30 น และวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา15.00-16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32
แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32

21 ก.ค. 2560 0 49

แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32

1
^