เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่๑๐

^