เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เด็กดีเด็กเก่งเรื่องกีฬา

^