เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พี่พบน้อง(แนะแนวศึกษาต่อ)

^