เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

^