เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมปฏิบัติการ OBECQA

^