เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบเกียรติบัตรอบรมLogBook

^