เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ส่งท้ายปีเก่า60ภาคเช้า

^