เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์

^