เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขบวนพาเหรดกีฬาภายในปี ๒๕๖๐

^