เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ Gifted

^